Nyheter - 3 november 2023

Certifierat medlemskap

Nu byter vi namn från Fullvärdig medlem till Certifierad medlem!

Det finns två typer av medlemskap i Svenska Franchise Föreningen.
Tidigare har en godkänd medlemsansökan inneburet att man blir Sökande medlem – det som krävs är enbart att man bedriver franchiseverksamhet.
För Fullvärdigt medlemskap har föreningen gjort en noggrann granskning av företaget och säkerställt att det bedrivs i enlighet med de “Europeiska etiska reglerna för franchise”.

Från och med nu är Fullvärdiga medlemmar Certifierade medlemmar.
Sökande medlemmar kommer för tydlighetens skull kallas Medlemmar.


Vill ni certifiera er kedja? Gratis juridisk återkoppling och råd på FT-avtalet ingår!
Vid frågor eller intresse, kontakta: helena@svenskfranchise.se