Nyheter - 19 juni 2024

Nyetablering av en franchise

Nyetablering av en franchise: En guide till finansiering
Vid nyetablering av en franchise ställs man ofta inför höga initiala kostnader för inredning, köksutrustning, belysning och annan nödvändig hårdvara. Att hitta rätt finansieringsalternativ kan vara avgörande för en smidig och ekonomiskt hållbar start. Nordic Finance, partner med Svenska Franchise Föreningen sedan 2019, har hjälpt många medlemsföretag att etablera sina verksamheter med smarta finansieringslösningar.

Då är leasing det bästa alternativet vid nyetablering av franchise
Leasing är idealiskt för investeringar i lös egendom eftersom det inte belastar balansräkningen utan istället ligger som en löpande driftkostnad i resultaträkningen.

Ekonomiska fördelar med leasing:

  • Ingen kapitalbindning: Kapital binds inte upp i inventarier.
  • Avdragsgilla kostnader: Månadskostnaden är 100% avdragsgill.
  • Bibehållen likviditet: Sparar kreditutrymmet hos banken.
  • Ingen kontantinsats: Oftast ingen kontantinsats eller säkerhet utöver objektet.


EU-stöd genom leasing – en möjlighet för småföretagare
Genom samarbete med EU och Europeiska investeringsfonden (EIF) kan Nordic Finance erbjuda extra fördelaktiga leasingvillkor till nyetablerade franchisetagare. EIF och EU har introducerat ett garantiprogram med förmånlig ränta och begränsad borgen. Detta är särskilt riktat mot småföretag i uppstarts- eller tillväxtfasen.

EU:s leasingförmåner:

  • Begränsat borgensansvar: Max 20% för företagaren.
  • Ränterabatter: Möjlighet till ränterabatter jämfört med traditionella företagslån.
  • Ingen begränsning på avtal: Upp till 500 000 kr per avtal utan begränsning på antal avtal per kund.


Grundläggande krav:

  • Max 9 anställda och en omsättning om högst 20 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer och ansöka om ett EU garanterad leasinglöfte.

Nordic Finance – En partner för smarta leasinglösningar
Med Nordic Finance får du som franchisetagare en partner som förstår dina behov och utmaningar. Objekten köps åt dig, och leasingperioden anpassas efter din verksamhets behov. När avtalet löper ut, finns möjligheten att förlänga det eller köpa ut objektet till ett restvärde.