Nyheter - 12 juni 2020

Webbinarie från 11 juni: Ekonomiska åtgärder till följd av covid-19

Amanda Östlund och Anders Lagerholm, skattejurister vid Skeppsbron Skatt (en del av Aspia) guidar oss igenom ämnet.

Under webbinariet förväntas du få information kring följande:

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Anstånd med betalning av skatt

Stöd baserat på omsättningstapp

Rabatt på hyreskostnader för utsatta branscher

Korttidspermittering