Ta del av färsk statistik bland svenska franchiseföretag.

Statistik från HUI-rapporter

En gång om året genomför Svenska Franchiseföreningen, i samarbete med HUI Research, en undersökning med syfte att mäta temperaturen och framtidstron bland svenska franchiseföretag. Resultatet kommunicerar vi till media och beslutsfattare inom olika delar av näringslivet för att visa vilken roll franchise spelar i svensk ekonomi.

2018/2019 års undersökning visar bland annat att:

  • Antalet svenska franchisetagare ökar
  • Omsätter omkring 292 miljarder krono
  • Sysselsätter ca 150 000 persone
  • 26 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre
  • 3 av 4 använder sociala medier som marknadsföringskanal

2018/2019 års undersökning visar bland annat att:

  • Antalet svenska franchisetagare ökar
  • Omsätter omkring 277 miljarder kronor
  • Sysselsätter ca 144 000 personer
  • 26 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre
  • Svenska franchiseföretag lägger nästan dubbelt så mycket på digital marknadsföring jämfört med övriga företag