Ta del av färsk statistik om svenska franchiseföretag.

Statistik från rapporter

Svenska Franchise Föreningen har årligen gjort en undersökning med syfte att mäta temperaturen och framtidstron bland svenska franchiseföretag. Resultatet kommuniceras till media och beslutsfattare inom olika delar av näringslivet för att visa vilken roll franchise spelar i svensk ekonomi.

Nästa årsrapport släpps under Q1 2023, och den här gången kommer materialet även innehålla statistik från franchise i Europa samt intervjuer med vinnarna från Svenska Franchisegalan 2022.

2019/2020 års undersökning visar bland annat att:

 • Antal svenska franchisetagare minskar
 • 62 procent (en ökning med 12 procentenheter) är optimistiska gällande omsättningsutvecklingen i branschen
 • 35 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre
 • 70 procent av företagen använder social media som marknadsföringskanal

2018/2019 års undersökning visar bland annat att:

 • Antalet svenska franchisetagare ökar
 • Franchising omsätter omkring 292 miljarder kronor
 • Franchising sysselsätter ca 150 000 personer
 • 26 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre
 • 3 av 4 använder sociala medier som marknadsföringskanal

2017/2018 års undersökning visar bland annat att:

 • Antalet svenska franchisetagare ökar
 • Omsätter omkring 277 miljarder kronor
 • Sysselsätter ca 144 000 personer
 • 26 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre
 • Svenska franchiseföretag lägger nästan dubbelt så mycket på digital marknadsföring jämfört med övriga företag