Styrelsen

Marie Dahlin

Länsförsäkringar, Franchisetagare

Andreas Moritz

Skandiamäklarna, CEO

Carolina Winterliv, Ordf.

Card Group international, Deputy CEO

Stefan Samuelsson

SDR, Franchisetagare

Anne Nordberg

Svenska McDonald’s, CFO

Johan Isacson

Lindex, Director of Franchise

Per Handell

Elgiganten, Franchise Manager

Mango Kask, Vice Ordf.

Ramberg Advokater, Advokat/Partner, vice Ordf.

Kontoret

Helena Hjertonsson

Medlems- och kommunikationsansvarig

Årsmöten och stadgar

Årsmöten hålls för föreningens medlemmar varje år i samband med Svenska Franchisegalan.