Styrelsen

Mikael Holmstrand, Ordförande

Garageportexperten, VD

Lennart Hagberg

HusmanHagberg, Koncernchef

Anders Lindgren

Itrim, Grundare

Carolina Winterliv

Card Group international, Deputy CEO

Stefan Samuelsson

SDR, Franchisetagare

Anne Nordberg

Svenska McDonald’s AB, CFO

Andreas Wikström

Sibylla, Franchisetagare

Elisabeth Hoffnell Vestin

Advokat/ Specialist Partner & Head of IP/TMT Hannes Snellman Attornes Ltd, Stockholm

Mats Hörnell

Waynes, CEO

Kontoret

Johan Martinsson

VD, Svenska Franchiseföreningen

Helena Hjertonsson

Medlems- & kommunikationsansvarig, Svenska Franchiseföreningen

Årsmöten och stadgar

Årsmöten hålls för föreningens medlemmar varje år i samband med Svenska Franchisegalan.