Vi verkar för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas klanderfritt.

Om oss

Svenska Franchise Föreningen är en intresseorganisation som i 50 år verkat för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas klanderfritt. Vi är medlemsorganisationen för dig som arbetar med franchise, både som franchisegivare och som franchisetagare.

Tillsammans med en mängd experter (våra partners) och andra duktiga franchisegivare och franchisetagare inom olika områden skapar vi en plattform för din verksamhet, där du som fullvärdig medlem får en kvalitetsstämpel, möjligheter till erfarenhetsutbyten med andra franchiseföretag och tillgång till den bästa kompetensen på marknaden.

Vi arbetar med att

Kartlägga och analysera franchising i Sverige
Tillsammans med Alba Business Group ta fram nya uppgifter och data kring franchising i Sverige. Dessa rapporter görs i samarbete med våra medlemmar och partners och trycks i broschyrformat för att sedan spridas till intressenter inom franchise.

Fungera som en länk mot världen
Genom internationella nätverk, EFF (European Franchise Federation) och WFC (World Franchise Council) stötta kedjor som vill etablera sig utomlands och fungera som en länk för internationella företag som är intresserade av att starta franchiseverksamhet på den svenska marknaden. Tillsammans med EFF bedriver Svenska Franchise Föreningen även lobbyverksamhet mot EU i olika franchisefrågor.

Hålla oss ajour med branschen
Bevaka nyheter och sprida information om vad som händer inom franchise i Sverige och internationellt.

Opinionsbildning
Sprida kunskap och nyheter om franchise genom att bearbeta media, myndigheter, beslutsfattare och skolor för att sprida kunskap och information om franchise som affärsmodell.

Skapa plattformer och aktiviteter
Anordna olika aktiviteter där våra medlemmar och partners får möjlighet att träffas och dela sin kunskap.

Företräda näringslivets intressen
Vi är även medlemmar i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt som utgörs av näringslivsorganisationer och har som ändamål att tillvarata och företräda näringslivets intressen i marknadsrättsliga och konsumentpolitiska frågor.

”Vi är stolta medlemmar i Svensk Franchise. Att ha en organisation som både lyfter, sammansvetsar och utbildar är inte så vanligt men det gör ni väldigt bra!”

Niclas Eriksson, VD Elgiganten