VBER

Till samtliga medlemmar inom Svenska Franchise Föreningen

Som bekant styrs mycket av juridiken bakom franchising av det europeiska gruppundantaget för vertikal handel (VBER). Detta har funnits sedan 1999 men förnyas med jämna mellanrum.
Det är nu dags för en ny version från den 1 juni 2022. Inför denna förnyelse har EU kommissionen skickat ut ett förslag till ändrade bestämmelser på remiss. Eftersom detta påverkar oss alla inom EU så har Svenska Franchise Föreningen valt att samarbeta med övriga europeiska föreningar inom European Franchise Federation (EFF) i remissarbetet.
Under de senaste månaderna har advokaten Anders Fernlund arbetat som vår representant i remissarbetet tillsammans med advokater från de övriga europeiska föreningarna. EFF har nu skrivit ett remissvar som finns att läsa här: https://eff-franchise.com/news/vertical-block-exemption-regulation/
Huvudpunkten som EFF reagerar mot är att det nya VBER inför en spärr på 10 procents marknadsandel för samarbeten som innehåller ”dubbel distribution”. Med detta begrepp menas att en franchisegivare säljer varor och tjänster till slutanvändare dels genom franchisetagare, dels genom egna enheter.  I EFF:s svar har man försökt förklara att de allra flesta franchisekedjor har en eller flera egna enheter (t.ex. pilotenheter) och att detta är mer regel än undantag. EFF vill därför att denna nya begränsning inte ska gälla för franchisesamarbeten. I övrigt framförs vissa andra förslag till justeringar.

Remisstiden gick ut fredagen den 17 september 2021.