Nyheter - 15 september 2020

Fritt medlemskap till nya franchisekedjor som besöker FranchiseEvent

Alla nystartade franchisekedjor som besöker FranchiseEvent 5 november bjuds på fritt medlemskap under 2021/2022

För att kunna ta del av erbjudandet behöver ni ha minst en franchisetagare och registrerat verksamheten tidigast under 2019.

Efter perioden finns inga förbindelser till att fortsätta som medlem.