Nyheter - 20 juni 2022

Hur BDO stödjer franchise

Ett lyckat franchisekoncept kan många vinna på – BDO ger stöd i varje steg på resan.
Det finns många utmaningar inom franchise. Med vår erfarenhet är vi väl medvetna om de situationer som såväl franchisegivare som franchisetagare ställs inför. BDO vill vara en långsiktig partner som stöttar kedjan genom både stora och små hinder. Du kan möta våra specialister på en lokal, nationell eller internationell nivå.