Medlemsorganisationen för dig som jobbar med franchise

Kommande aktiviteter

Franchising

Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare.