GREG NATHAN i Stockholm 16-17 okt - exklusivt för föreningens medlemmar. Boka din biljett nu!

Kommande aktiviteter

Franchising

Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare.